Naučné stezky

Města a obce

Vrcholy hor

Jezera a vodstvo

Přírodní krásy

Ubytování

 

Přírodní park Bavorský les (Naturpark Bayerischer Wald) byl založen 18.5.1967 ve Zwieselu. Původně byl daleko menší než dnes a zahrnoval jen okres Regen. V roce 1972 - po reformě územního uspořádání okresů přibyl k ploše Přírodního parku okres Viechtach. V létech1979/80 bylo přičleněno ještě území okresů Deggedorf a Straubing - Bogen ležící severně od Dunaje. V roce 1996 přistoupilo několik obcí z okresu Freyung - Grafenau a následně pak okres celý. Tím se Přírodní park Bavorský les stal výměrou 283.200 ha jedním z největších přírodních parků v Německu. (Rozkládá se na území 89 obcí ze čtyř okresů).

Přírodní park Bavorský les je obdařen největší rozmanitostí přírodních podmínek, protože zahrnuje území od dunajské nížiny až po nejvyšší vrchol Šumavy - Velký Javor.

Hlavní informační středisko Přírodního parku Bavorský les ve ZwieseluSídlo správy je v hlavním informačním středisku Přírodního parku (Naturpark Bayerischer Wald) ve Zwieselu. (Na jeho jižním okraji vlevo od silnice při výjezdu na Regen). Celý dům je řešen jako příklad ekologické stavby. Postaven je převážně ze dřeva místních zdrojů a je celoročně vytápěn pouze sluneční energií. Teplo se ukládá do speciálního zásobníku o obsahu 20.000 litrů vody. Rovněž elektřina pro zásobování domu je vyráběna ve slunečních článcích, takže celý dům je energeticky nezávislý. Podobně je řešeno zásobování energií i u dalších informačních center Přírodního parku - hraniční nádraží Železná Ruda - Bayerisch Eisenstein, Pfahlinfo ve Viechtachu a ve Würzingerhausu v Ausernzellu.